De dienst nierziekten of nefrologie focust op de nieren. Bij bepaalde chronische nierziekten werkt de nierfunctie niet voldoende meer. Ondanks een dieet en medicatie is de nierwerking lager dan 15%. Afvalstoffen hopen op in het bloed en het lichaam raakt vergiftigd. Dit kan uiteindelijk tot een coma en zelfs tot de dood leiden. De nefrologen of nierartsen schrijven daneen dialyse voor. Een dialyse zuivert het bloed op een kunstmatige manier.

Veel nierpatiënten hebben ook hartklachten. Bij sommige hartpatiënten, met erge kortademigheid, kan dialyse aangewezen zijn om overtollig vocht uit het lichaam weg te halen.

Er zijn twee vormen van dialyse. Hemodialyse of dialyse met een kunstnier, is de meest bekende vorm. Hierbij gaat het bloed van de patiënt door de kunstnier. Deze behandeling vindt plaats in het ziekenhuis of een CAD-centrum (collectieve auto-dialysecentra), meestal drie maal per week. Een sessie duurt gemiddeld 4 uur.
Een tweede vorm van dialyse is een buikvliesspoeling.  Dat is een behandeling die de nierfunctie vervangt: het buikvlies van de patiënt wordt gebruikt als filter voor de verwijdering van afvalstoffen en overtollig vocht. Een spoelvloeistof wordt via een blijvend katheter in de buikwand ingespoten en wordt via die katheter ook weer uit de buikholte gehaald.

Dialyse is een intensieve behandeling die in belangrijke mate ingrijpt op het dagelijkse leven. Dit geldt in de allereerste plaats voor de patiënt, maar ook voor zijn of haar directe omgeving.

AZ Delta heeft een goed uitgebouwd dialysecentrum op campus Wilgenstraat en een satellietcentrum in Menen en staat ook in voor een aantal CAD's  in andere ziekenten, meer bepaald in Tielt, Veurne en Torhout. Daardoor kan de patiënt zo dicht mogelijk bij huis zijn behandeling krijgen. 

De dienst werkt nauw samen met de vriendenkring Nierpatiënten Roeselare

Secretariaat nierziekten 051 23 74 20 of secr.nierziekten@azdelta.be

Patiëntenbegeleiding

Psycholoog

Sam Calmeyn t 05123 71 77 e sam.calmeyn@azdelta.be

Diëtisten

Conny Huyghe t 051 23 75 49 conny.huyghe@azdelta.be
Gill Dejager t 051 23 81 86 gill.dejager@azdelta.be
Marianne Casteele t 056 52 22 88 marianne.casteele@azdelta.be
Lies Petyt 050 23 27 38 lies.petyt@azdelta.be

Sociale dienst

Omaar Dewulf 056 52 22 36 omaar.dewulf@azdelta.be
Nele Vandewalle 051 23 39 19 nele.vandewalle@azdelta.be
Sofie Van Hecke 051 23 38 53 sofie.vanhecke@azdelta.be

Spirituele zorg

Eva Albrecht 056 52 20 37 eva.albrecht@azdelta.be
Bruno Vanruymbeke 051 23 39 65 bruno.vanruymbeke@azdelta.be

Praktische info

Dialyse – moedercentrum Roeselare

Campus Wilgenstraat, Roeselare
Secretariaat hemodialyse: 051 23 38 98
Fax Hemodialyse: 051 23 79 13

Hoofdverpleegkundigen:  051 23 38 98
Stefaan Maddens  – stefaan.maddens@azdelta.be
Jody Thermote - jody.thermote@azdelta.be

zaal 1                    051 23 77 26
zaal 2                    051 23 77 55
zaal 3                    051 23 78 80
zaal 4                    051 23 71 51

Peritoneale dialyse 051 23 74 64

CNS nierziekten:  Sabine Verniest - sabine.verniest@azdelta.be - 051 23 39 05

Sociale dienst: 051 23 78 61 of 051 23 39 19

Centra voor collectieve autodialyse  (CAD)

Hoofdverpleegkundige: Shari Dedeygere – shari.dedeygere@azdelta.be - 051 23 39 66

CAD campus Menen
Rijselstraat - Kloosterpand in Menen - 056 52 23 75 - Fax 056 52 23 77

CAD Tielt (bij St.-Andriesziekenhuis Tielt)
Krommewalstraat 9-11, Tielt - 051 42 55 77 - Fax: 051 42 55 81

CAD Veurne - Vakantiedialyse (aansluitend bij St.-Augustinuskliniek Veurne)
In samenwerking met Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman Ieper
Klinieklaan 1,Veurne - 058 33 38 20 - Fax: 058 33 38 24

Aanvraagformulier voor vakantiedialyse; minstens een maand voor de eerste dialyse sturen aan CAD Veurne

CAD Torhout (aansluitend bij St.-Rembertziekenhuis Torhout)
In samenwerking met AZ St.-Jan Brugge
Rembertlaan 21,Torhout - 050 23 25 91 - Fax: 050  21 68 35