Skip to main content

Welkom op de
kinderwebsite

2 - 6 jaar
7 - 10 jaar
11 - 15 jaar

Ga hier naar de kinderwebsite.

Info voor ouders

bAZuul op de step

Delta Classic 2023

Neem op zaterdag 22 april deel aan de Delta Classic en steun het goede doel.

Online inzage medisch dossier

U kunt online uw medisch dossier inkijken en afspraken maken op mijn.azdelta.be

animatiebeeld tablet