Skip to main content

Welkom op de
kinderwebsite

2 - 6 jaar
7 - 10 jaar
11 - 15 jaar

Ga hier naar de kinderwebsite.

Info voor ouders

bAZuul op de step

Dag van de Zorg Menen

Op 19 maart neemt AZ Delta deel aan de Dag van de Zorg met campus Menen.

Foto verpleegkundige die baby wast

Online inzage medisch dossier

U kunt online uw medisch dossier inkijken en afspraken maken op mijn.azdelta.be

animatiebeeld tablet