Skip to main content

Welkom op de
kinderwebsite

2 - 6 jaar
7 - 10 jaar
11 - 15 jaar

Ga hier naar de kinderwebsite.

Info voor ouders

bAZuul op de step

Bezoekregeling

Hier vindt u alle uitleg over bezoekuren op de afdelingen.

Online inzage medisch dossier

U kunt online uw medisch dossier inkijken en afspraken maken op mijn.azdelta.be

animatiebeeld tablet