Studies open voor deelname

NASH**

  • NATIV-3 studie (inventiva)**

Gerandomiseerde, placebogecontroleerde, fase 3-studie waarin het effect en de veiligheid van lanifibranor worden vergeleken met placebo (gevolgd door verlenging met actieve behandeling) bij patiënten met niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) en stadium 2 of 3 van fibrose.

  • MAESTRO-NASH OUTCOMES onderzoek (madrigal)**

Gerandomiseerde, placebogecontroleerde, fase 3-studie waarin het effect van resmetirom op levergerelateerde uitkomsten wordt geëvalueerd bij patiënten met cirrose en gecompenseerde niet-alcoholische steatohepatitis (NASH).

  • COIN B-studie (UZ Antwerpen)**

Gecontroleerd staken van nucleotide-analoge therapie bij chronische hepatitis B-virusinfecties

Toekomstige studies

  • Elfidence-onderzoek (Ipsen)**

Gerandomiseerde, placebogecontroleerde, fase 3-studie waarin het effect en de veiligheid van elafibranor 80 mg op langetermijnresultaten bij patiënten met primaire biliaire cholangitis (PBC) worden geëvalueerd.

Contact

Laatst aangepast: 17 juli 2024