In AZ Delta kan je op elke campus en ziekenhuisafdeling een beroep doen op het team palliatieve zorg. In campus Brugsesteenweg is er een palliatieve afdeling met plaats voor 9 patiënten.

Palliatieve zorg op elke ziekenhuisafdeling

Op een gewone afdeling kan je als je ongeneeslijk ziek bent rekenen op het team palliatieve ondersteuning. Dit is een team van deskundigen (artsen, verpleegkundigen, psychologen) dat in het ziekenhuis actief is. Het team werkt nauw samen met de behandelende arts-specialist, de huisarts, het verpleegkundig team, de dienst patiëntenbegeleiding, de moreel consulent en de thuiszorg.

Palliatieve zorg is een zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een ongeneeslijke levensbedreigende aandoening. Dit gebeurt door het voorkomen en verlichten van het lijden

 • op lichamelijk

 • psychosociaal

 • en spiritueel vlak

Het team palliatieve ondersteuning of het Palliatief Support Team helpt mee de palliatieve zorg te organiseren op de vertrouwde verpleegafdeling. Het team kan helpen met:

 • het aanbieden van informatie over palliatieve zorg

 • pijnbestrijding en symptoombestrijding

 • psychosociale ondersteuning van patiënt en zijn naaste

 • spirituele ondersteuning van patiënt en zijn naaste

 • hulp en organisatie bij ontslag naar huis

 • rouw- en stervensbegeleiding

 • informatie en begeleiding bij vragen over levenseindebeslissingen (pijn- en symptoom-controle, palliatieve sedatie, euthanasie...)

Campus Rumbeke en Brugsesteenweg

Coördinator
Stefaan Desmet: 051 23 81 70 - stefaan.desmet@azdelta.be

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg
Els Delanoy: 051 23 75 37 - els.delanoy@azdelta.be
Liesbet Scherpereel: 056 52 21 96 - liesbet.scherpereel@azdelta.be

Artsen
Dr. Marlies De Bock - marlies.debock@azdelta.be
Dr. Olivier De Coster - olivier.decoster@azdelta.be
Dr. Lien De Gendt - lien.degendt@azdelta.be
Dr. Jan Demol - jan.demol@azdelta.be
Dr. Werner Nagels - werner.nagels@azdelta.be
Dr. Pieter Vandecandelaere - pieter.vandecandelaere@azdelta.be

Campus Menen

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg
Liesbet Scherpereel: 056 52 21 96 - liesbet.scherpereel@azdelta.be

Artsen
Dr. Stephanie Dobbelaere - stephanie.dobbelaere@azdelta.be

Campus Torhout

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg
Ingeborg Fleurbaaij: 050 23 26 17 - ingeborg.fleurbaaij@azdelta.be

Artsen
Dr. Eva De Raes - eva.deraes@azdelta.be
Dr. Birgit Mispelaere - birgit.mispelaere@azdelta.be
Dr. Peter Van Haecke - peter.vanhaecke@azdelta.be

In campus Torhout kunnen palliatieve en oncologische patiënten beschikken over de Siem, een (familie)ruimte. Dit is een ruimte waar oncologische of palliatieve patiënten en hun naasten even op adem kunnen komen. De realisatie van dit project gebeurde met de steun van de stichting Vrienden van Siem. Deze Nederlandse stichting, opgericht naar aanleiding van het veel te vroeg overlijden van Siem Vroegop, heeft zo op tastbare wijze bijgedragen aan een stukje welzijn in ons ziekenhuis. Er is een eettafel, een salon met radio, boeken en stripverhalen. Er is speelgoed ter beschikking en er staat een relaxzetel.

De palliatieve verblijfsafdeling Het Anker

De palliatieve zorgeenheid Het Anker is een afzonderlijke verpleegeenheid binnen het ziekenhuis waar je in een meer huiselijke omgeving kan verblijven als je ongeneeslijk ziek bent. Het is gevestigd op campus Brugsesteenweg, met een aparte ingang via de Gasthuisstraat.

In Het Anker wordt een ‘thuis’ geboden aan maximaal 9 mensen met ingewikkelde pijn- of verzorgingsproblemen en/of complexe psychische en spirituele noden. De benadering van de patiënt en zijn omgeving gebeurt in een sfeer van openheid en met respect voor de eigenheid van de patiënt.

Op een wekelijkse teamvergadering bespreken de artsen-specialisten, de huisarts, de verpleegkundigen, de psycholoog, de sociaal verpleegkundige en/of de medewerker spirituele zorg de evolutie van de noodzakelijke patiëntenzorg. Vooral pijn en andere symptomen die gepaard gaan met ongeneeslijk ziek zijn worden op de voet gevolgd en bijgestuurd door artsen-specialisten (onder meer pijnspecialisten) en speciaal in de palliatieve zorg opgeleide verpleegkundigen.

Welke patiënten kan Het Anker opnemen?

 • patiënten, ongeacht de leeftijd, met een evolutieve en ongeneeslijke ziekte in een vergevorderd stadium

 • patiënten met een geschatte levensverwachting van minder dan drie maanden

 • patiënten die in het kader van een terminale ongeneeslijke aandoening tijdelijk worden opgenomen voor pijn- of symptoomcontrole of ter ontlasting van de mantelzorg.

Aanvraag tot opname?

051 23 83 74 (24 op 24 – 7 op 7)

Hoofdverpleegkundige
Kathleen Busschaert: 051 23 83 74 - kathleen.busschaert@azdelta.be

Artsen
Dr. Marlies De Bock - marlies.debock@azdelta.be
Dr. Lien De Gendt - lien.degendt@azdelta.be

Thuis of in een thuisvervangend milieu

Via samenwerking met je huisarts en een netwerk palliatieve zorg uit je regio.

Meer info over de mogelijkheden voor palliatieve zorg in de thuissituatie vind je hier.

Meer informatie over zorg bij het levenseinde

Download hier het document Wilsverklaring palliatieve zorg.

Laatst aangepast: 10 juli 2024