Als je kampt met psychiatrische problemen kan je terecht bij de dienst psychiatrie. De stap om hulp te zoeken is niet makkelijk maar het is belangrijk te praten over psychische problemen en erger te voorkomen.

Psychische en psychiatrische problemen kunnen zeer divers zijn:

 • overmatige stress

 • burn-out

 • depressie

 • levensmoeheid of zelfdodingsgedachten, begeleiding na zelfdodingspoging

 • middelenmisbruik of verslaving (onder andere aan alcohol, drugs of geneesmiddelen)

 • opvoedingsproblemen

 • angst- of paniekaanvallen

 • gedragsproblemen

 • autisme

 • ADHD

 • acute psychose

 • acute verwardheid

 • relationele of familiale problemen

Je huisarts is hierbij je eerste aanspreekpunt. Hij kan je juist doorverwijzen. AZ Delta heeft een gespecialiseerd team van psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en therapeuten om je te begeleiden. De dienst psychiatrie werkt nauw samen met externe partners in de geestelijke gezondheidszorg, met de huisartsen en met de andere zorgprofessionals van de eerste lijn.

Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren kunnen bij ons terecht voor een behandeling op maat.

Crisiswerking

Op de campus Rumbeke kunnen zowel jongeren tussen 15 en 19 jaar als volwassenen met dringende psychiatrische problemen terecht in de crisis- en urgentiewerking.

PAAZ

Op de campus Brugsesteenweg vind je de PAAZ, de psychiatrische afdeling binnen een algemeen ziekenhuis. Het is een opnameafdeling voor mensen bij wie de psychiatrische problematiek gestabiliseerd is (na een eerdere crisisopname), en nog een meer gespecialiseerde behandeling nodig hebben.

Mensen die zich in een acute psychische of psychiatrische crisissituatie bevinden en voor wie het niet meer veilig is om thuis of in een instelling te blijven.

We bieden je de ruimte om enkele dagen bij ons tot rust en op verhaal te komen. We proberen samen zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Zo nodig wordt een behandeling opgestart. We bekijken samen wat je in de toekomst kan helpen en welke verdere behandeling of verwijzing eventueel aangewezen is.

Kinder- en jeugdpsychiatrie Twoape

Twoape is een samenwerking tussen AZ Delta, het Jan Yperman Ziekenhuis, Kliniek Sint-Jozef, Integrale Jeugdhulp en WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid). In Twoape worden kinderen en jongeren tussen 6 en 18 begeleid in dagbehandeling.

Samenwerking met dienst kinderziekten

Via een samenwerking met de dienst kindergeneeskunde worden 5 dagen psychische en/of psychosomatische problemen van kinderen opgevolgd. Op basis daarvan geven de kinderpsychiaters dan gericht advies.

Laatst aangepast: 5 juli 2024