Header overzicht artsen

Conventiestatus arts

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten een akkoord over de erelonen die artsen mogen aanrekenen. Dit akkoord geldt meestal voor een periode van 2 jaar.

 • Een ‘geconventioneerd arts’ verbindt zich er toe dat akkoord te respecteren en dus een vast tarief te vragen.

 • De ‘niet-geconventioneerd arts’ is vrij om zijn tarieven te bepalen.

 • De‘gedeeltelijk geconventioneerde arts’ respecteert de tarieven slechts op bepaalde dagen en op bepaalde uren, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt.
  Er zijn maar weinig artsen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Voor de artsen die kozen voor een gedeeltelijke conventionering vind je de uren terug op de pagina van de arts.

Artsen worden verondersteld bekend te maken of ze al of niet geconventioneerd zijn.

De conventiestatus is geafficheerd op het infobord aan het onthaal en op de website van het ziekenhuis. Je mag het ook altijd opvragen bij het onthaal.

Hoger ereloon arts voor éénpersoonskamer

Bovenop het ereloon kan de arts een extra opleg, namelijk een ereloonsupplement, vragen

 • zowel voor een dagbehandeling

 • als voor patiënten die in het ziekenhuis overnachten.

Een ereloonsupplement wordt uitgedrukt in een percentage. De artsen van AZ Delta verbinden er zich toe om nooit meer dan 150 procent te vragen. Deze extra kost moet je als patiënt, volledig zelf betalen. Het ziekenfonds komt hier niet in tussen.

Geen extra opleg ereloon

Algemeen geldt dat artsen geen extra bijkomend bedrag kan aanrekenen aan patiënten die op een twee- of meerpersoonskamer verblijven. Enkel voor een verblijf op een eenpersoonskamer kan dit.

Er wordt ook geen extra bedrag aangerekend.

 • als we je opnemen in een éénpersoonskamer omwille van gezondheidsredenen.

 • als er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is.

 • bij een opname op een dienst voor intensieve zorg en op spoed.

Medisch-technische diensten niet geconventioneerd.

 • prestaties klinische biologie (laboratorium)

 • medische beeldvorming

 • een aantal specifieke technische prestaties

 • de organisatie van de medische wachtdienst. Daarvoor betaal je een bij wet vastgelegd bedrag per opname, ook al werden er geen prestaties uitgevoerd. Dit is een soort solidariteitsbijdrage.

Als je bij het ziekenfonds sociale bescherming geniet via de 'verhoogde tegemoetkoming', dan geldt een verminderd tarief.

Laatst aangepast: 17 juli 2024