Eusoma-erkenning borstkliniek

De borstkliniek van AZ Delta is sedert 2021 EUSOMA geaccrediteerd volgens strenge Europese normen. Hiermee garandeert de borstkliniek aan alle borstkankerpatiënten van de sites Rumbeke, Menen en Torhout dat ze de beste zorg ontvangen.

Eusoma heeft de borstkliniek van AZ Delta doorgelicht met als basisvragen: zijn er voldoende patiënten, hoe gebeurt de screening, hoe wordt de diagnose gesteld, welke behandelingen worden er voorgesteld, welke ingrepen... Ook de revalidatiemogelijkheden, de psychosociale ondersteuning en de infrastructuur worden daarbij bekeken.

Recentste doorlichting

In juni 2022 kreeg AZ Delta opnieuw een gunstig rapport . Deze jaarlijkse doorlichting toonde opnieuw aan dat onze borstkliniek beantwoordt aan de vernieuwde EUSOMA richtlijnen.

De borstkliniek van AZ Delta kreeg in 2022 veel lof van de auditoren voor de realisaties op korte termijn. Zo is er bijvoorbeeld het stijgend aantal patiënten (van 3,6% naar 8%) dat in klinische studies opgenomen wordt. Zij krijgen daardoor als eerste toegang tot de meest innovatieve behandelingen. Ook het opstarten van een digitaal zorgpad borstkanker begin 2022 met als doel de patiënten beter te begeleiden tijdens hun behandelingstraject, is een sterkte van onze borstkliniek. Tot slot kwam ook de gestructureerde opvolging van borstkankerpatiënt naar voor in het auditrapport. Dit gebeurt via een multidisciplinair zorgpad en het gestandaardiseerd werken over alle campussen heen. Dit betekent dat de patiënt met borstkanker op iedere campus, groot of klein, hetzelfde niveau van zorg krijgt.

logo_eusoma.png

Erkenning als traumacentrum DGU

AZ Delta heeft een internationale erkenning gekregen als supraregionaal traumacentrum. Dit kwaliteitslabel wordt uitgereikt door de DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) en verzekert een uitstekende opvang van zwaar gewonde patiënten.

Deze erkenning is het resultaat van de inzet van een hooggekwalificeerd multidisciplinair team (van 26 artsen en 60 verpleegkundigen) dat 24 uur op 24 en 7 dagen op de 7 paraat is om topzorg op het hoogste niveau te kunnen aanbieden. Het DGU-label bewijst dat we een patiëntgerichte zorg bieden voor de acute opvang van een zwaargewond slachtoffer op spoed tot de revalidatie nadien.

De omkadering bestaat uit goed uitgeruste traumakamers op spoed, operatiezalen voor traumachirurgie (met o.a. hartchirurgie, neurochirurgie, thoracale en abdominale chirurgie, orthopedie), intensieve zorg, een bloedbank die voorzien is op massatransfusies…Daarnaast moeten spoedartsen en spoedverpleegkundigen een aantal opleidingen doorlopen om voldoende expertise te hebben om erg zwaar gewonde patiënten te behandelen. Ze moeten de procedures ook op regelmatige tijdstippen trainen.

JACIE-accreditatie hematologie

Hematologie behaalt JACIE-accreditatie, een Europees kwaliteitslabel voor stamceltransplantatie en celtherapie.
Stamceltransplantatie is een vorm van beenmergtransplantatie waarbij we stamcellen halen uit het bloed in plaats van via een beenmergpunctie. Voor de voorbereiding, afname, transplantatie in de isolatieafdeling en de verdere opvolging van hoogste kwaliteit, kreeg ons ziekenhuis al meermaals een accreditatie door JACIE.

Om het JACIE label te ontvangen moet je als centrum voldoen aan enkele honderden kwaliteitscriteria. Hierbij komt het hele traject aan bod van zowel patiënt, als donor. Elke twee jaar worden deze criteria geüpdatet, waardoor de lat steeds hoger komt te liggen.

Na de geslaagde inspectie van december 2022 werd de JACIE-accreditatie opnieuw toegekend aan de afdeling hematologie van AZ Delta en dit voor:

  • autologe en allogene stamceltransplantatie

  • stamcelcollectie

  • immuuneffectorceltherapie

Immunoeffectorceltherapie of CAR-T-celtherapie is een nieuwe vorm van immunotherapie waarvoor AZ Delta als tweede centrum in België een JACIE-accreditering krijgt.

Deze erkenning is een verlenging van de vorige JACIE-accreditering met daarenboven een uitbreiding van immuuneffectorceltherapie.

Immuuneffectorceltherapie of CAR-T-celtherapie is een vorm van celtherapie waarbij de eigen witte bloedcellen genetisch bijgestuurd worden. Daarbij krijgen de witte bloedcellen een speciale receptor ‘CAR’, waardoor ze kankercellen kunnen herkennen en vernietigen.
AZ Delta is het tweede centrum in België die een JACIE-accreditering krijgt voor deze nieuwe vorm van immunotherapie.

Accreditatie stereotactische radiochirurgie

De dienst radiotherapie heeft als eerste ziekenhuis in Europa een internationale accreditatie behaald voor stereotactische radiochirurgie. Dat is een zeer precieze bestralingsbehandeling waarbij heel gericht in 1 of enkele fracties een hoge dosis straling wordt toegediend ter hoogte van 1 of meerdere gezwellen om de omliggende gezonde hersenen maximaal te sparen.

De International Stereotactic Radiosurgery Society stelt strenge criteria voorop. De hele weg die de patiënt aflegt wordt opgevolgd vanaf het multidisciplinair overleg, de beeldvorming, de planning, de berekening van de bestraling, de controles voor de behandeling tot de behandeling zelf.

Bestralingsplan

Bij de behandeling is het cruciaal dat het hoofd van de patiënt onbeweeglijk blijft om de bestraling extreem accuraat te kunnen uitvoeren. “Daarom wordt een speciaal masker gemaakt. Hierop wordt de ligging van de te bestralen zones en van de omliggende gezonde weefsels met submillimetrische nauwkeurigheid ingetekend. Vervolgens maken de radiotherapeut en fysicus samen een bestralingsplan op met het aantal bestralingssessies, de sterkte van de bestralingsbundels en de verdeling van de stralingsdosis. Daarna worden alle gegevens doorgestuurd naar de computer van het toestel waarmee de patiënt bestraald wordt.

Geïntegreerde CT-scan

Het geavanceerde toestel op de campus Rumbeke is uitgerust met een geïntegreerde CT-scan. Zo kan een scan worden genomen om de positie van de patiënt te controleren en aan te passen, zowel voor als tijdens de behandeling. Dit garandeert een exacte positionering van de patiënt gedurende het hele verloop van de behandeling, die gemiddeld 20 minuten duurt.

Klinisch laboratorium

In het laboratorium zijn veel processen geautomatiseerd via robotisering. Dit was ook het startsein van de voorbereiding van een internationale accreditering voor het laboratorium volgens de ISO 15189-norm.
Deze accreditatie behaalden we voor het eerst in 2009. Elk jaar gebeurt er wel een nieuwe externe controle-audit.

RIZIV-erkenning

De erkenningsvoorwaarden voor laboratoria klinische biologie zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 3 december 1999. Het klinisch laboratorium is door de Belgische overheid erkend onder het erkenningsnummer 8-36609-16-998.

BELAC-accreditatie

Het lab beschikt over een accreditatie (382-MED) conform de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratorium ISO 15189-2012, sinds 2008. De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, de Belgisch accreditatie-instelling van de Federale Overheidsdienst Economie. Op regelmatige tijdstippen worden in het laboratorium audits uitgevoerd door BELAC.

belac_logo_excel_finaal_high_quality.jpg

Babyvriendelijk ziekenhuis

Een 'Baby Friendly Hospital Initiative' label (BFHI) staat voor ziekenhuizen met een kraamkliniek die niet alleen de baby, maar ook de mama's een optimale start garanderen. Het promoten en ondersteunen van borstvoeding vormt hier het belangrijkste aspect en staat naast de kwaliteit van begeleiding en verzorging tijdens de arbeid en bevalling. Heel veel aandacht gaat naar het informeren van de toekomstige ouders en dit al vroeg in de zwangerschap.
Onze kraamafdeling, verloskwartier en neonatologie van campus Rumbeke hebben in juli 2022 opnieuw het BFHI-label ontvangen.

Laatst aangepast: 25 juni 2024