Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) heeft als doel om de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in de Vlaamse gezondheidszorg transparant te maken en te verbeteren. De resultaten worden op een uniforme manier publiek gerapporteerd en gemeten. Dit gebeurt aan de hand van een set van indicatoren of toetsstenen die ontwikkeld werden met de sector. Indicatoren geven ons een beeld over de kwaliteit van de geleverde zorg, uitgedrukt in een cijfer.

Uit deze metingen kunnen zorgverleners en de zorginstellingen nuttige informatie halen. Maar ook voor de verwijzer (bv. huisarts), de overheid, het brede publiek én de patiënt krijgen zo een goed zicht op de zorgkwaliteit binnen ons ziekenhuis.

De zorginstellingen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit dan nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren we goed, op welke minder, hoe is onze score t.o.v. van andere ziekenhuizen... Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.

Hebt je klachten of wil je aangeven dat er iets beter kan of wil je een medisch incident  melden over wat er volgens jou verkeerd gelopen is, dan kan je contact opnemen met de ombudsdienst of het contactformulier invullen.

Laatst aangepast: 18 juli 2024