Borstkanker

1 op 9 vrouwen krijgt borstkanker. Dan is een snelle opvang, een gespecialiseerde behandeling en een persoonlijke begeleiding van het grootste belang.

Wanneer de diagnose van borstkanker wordt vastgesteld kunt u met uw familie terecht bij de borstkliniek van AZ Delta. Een groot team staat elke dag voor u klaar. Dit zijn

  • artsen met diverse specialisaties

  • borstverpleegkundigen

  • psychologen

  • medewerkers van de sociale dienst.

Alle betrokken specialisten overleggen telkens over de best mogelijke behandeling per patiënt.

De borstkliniek van AZ Delta draagt kwaliteit hoog in het vaandel en werkt mee aan een project voor kwaliteitszorg. Het initiatief voor dat project gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

De borstkliniek van AZ Delta heeft de Eusoma-accreditatie behaald, wat garanties biedt op een kwalitatieve behandeling van de patiënt.

Resultaten overlevingspercentage na 5 jaar (cijfers 2023)

Eind augustus 2023 heeft het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van zorg de resultaten van de borstkankerbehandelingen bekend gemaakt op de overheidswebsite zorgkwaliteit.be De cijfers geven aan wat het overlevingspercentage is na vijf jaar voor patiënten die behandeld werden tussen 2014 en 2018. AZ Delta haalt daar mooie cijfers.

Longkanker

Longkanker vormt één van de belangrijkste doodsoorzaken in België. Om die reden brengt het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) een aantal indicatoren m.b.t. longkanker voor alle Vlaamse ziekenhuizen in kaart. De dienst longziekten engageerde zich om deel te nemen aan de indicatorenset m.b.t. longkanker.

Begin april 2024 werden de resultaten voor 2017-2019 gepubliceerd op de website zorgkwaliteit.be.

Rectumkanker

Er volgt een nieuwe meting in 2024.

Laatst aangepast: 18 juli 2024