We streven continu naar verbetering waar mogelijk om de kwaliteit en veiligheid van zorg te garanderen. Hierdoor voeren we geregeld metingen uit en deze zijn terug te vinden op de website zorgkwaliteit.be.

Ongeplande heropnames

Een heropname is een opname in het ziekenhuis nadat je weer thuis was. Deze heropname kan zowel gepland als ongepland zijn. Een heropname wordt zo veel mogelijk vermeden.
Meer info over de recentste resultaten 2022 vind je op de zorgkwaliteit.be

Identificatie patiënten

De correcte identificatie van patiënten is binnen AZ Delta een belangrijke prioriteit in het kader van veilige en kwalitatieve zorgverlening.

De voorbije jaren werden onze zorgverleners en patiënten gesensibiliseerd omtrent dit thema, wat tijdens de laatste meetperiode in 2022 resulteerde in een stijging van het resultaat ten opzichte van 2018.

We blijven echter streven naar een maximaal resultaat. Hiertoe zetten we verder in op sensibiliseringsacties en controles waardoor ziekenhuisbrede of dienstspecifieke verbeteracties genomen kunnen worden. Concrete info op zorgkwaliteit.be

Handhygiëne

​Handhygiëne is belangrijk om geen kiemen over te dragen van de ene patiënt op de andere. Daarom moeten artsen en verpleegkundigen bij elk contact met een patiënt de handen wassen of ontsmetten met handalcohol. Om handhygiëne goed uit te voeren, verdienen de basisvereisten van de medewerkers de nodige aandacht. Zo moeten de nagels steeds kort, schoon en vrij van nagellak zijn en worden lange mouwen, polshorloges, ringen, kunst- en gelnagels niet toegelaten.

Resultaten 2023

In 2023 haalden we een resultaat van 91,7 procent maar deze cijfers staan nog niet op de overheidswebsite.

Resultaten 2022

AZ Delta behaalde 87,6 procent in de laatste meting. Je leest meer over de resultaten op zorgkwaliteit.be.

Verbeteracties 2022

  • Audits
    Periodiek voeren we interne audits uit rond het thema handhygiëne om zo de waakzaamheid bij onze medewerkers te stimuleren. Ons ziekenhuis engageert zich ook tot een deelname aan externe audits

  • Opleiding
    Systematisch organiseert het team ziekenhuishygiëne opleidingen om het volgen van de richtlijnen handhygiëne bij alle beroepsgroepen te verbeteren.

  • Bewustmakingscampagne
    AZ Delta neemt telkens deel aan de nationale campagne handhygiëne en de internationale Dag van de handhygiëne. Daarnaast organiseert het ziekenhuis ook nog ludieke acties om de principes van de infectiepreventie onder de medewerkers te verspreiden.

Veilige chirurgie

We zijn blij dat onze eerder ondernomen acties geleid hebben tot een stijging van ons percentage tijdens de meting in 2021. De resultaten zijn beschikbaar op zorgkwaliteit.be.

We blijven echter continu streven naar verbetering en optimalisatie van onze processen. Hiervoor hebben we een real-time dashboard ‘veilige heelkunde’ opgezet. De resultaten hiervan worden periodiek besproken met de zorgmanager, medisch diensthoofd en de hoofdverpleegkundigen van het operatiekwartier. Op basis van dit dashboard kunnen we gericht per indicator, per discipline en/of per campus gerichter bijsturen en aanspreken.

Doorligwonden

Deze indicator meet het percentage patiënten bij wie op de dag van opname of de dag nadien het risico op het ontwikkelen van doorligwonden bepaald werd. De laatste meting was in 2023 en daar werd een stijging vastgesteld van 13% ten opzichte van2022. In 2023 is de focus gelegd op het nauwkeurig invullen van de anamnese door verpleegkundigen om risicopatiënten tijdig te detecteren en op te volgen. Daarnaast heeft het ziekenhuis geïnvesteerd in nieuwe preventiematerialen zoals traagfoammatrassen, zit- en hielkussens. In 2024 blijven we inzetten op opleidingen voor verpleegkundigen en samenwerking met decubitusreferenten om doorligwonden te voorkomen. De resultaten zijn beschikbaar op zorgkwaliteit.be.

Laatst aangepast: 18 juli 2024