Met een constructieve aanpak worden deze meldingen geanalyseerd en worden verbetertrajecten opgestart. Informatie over deze incidenten is cruciaal om te leren en te verbeteren en de veiligheid van onze patiëntenzorg te garanderen.

Wat is een incident?

 • Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden.

 • Patiëntveiligheidsincidenten kunnen op basis van hun impact op de patiënt worden ingedeeld in verschillende categorieën:

  • bijna-incidenten
   Een incident kon tijdig voorkomen worden door een controle of check

  • incidenten zonder schade
   Dit is een incident tijdens een behandeling, zonder weerslag op de gezondheid (bv. er werd een verkeerde dosis van een medicament toegediend zonder gevolg)

  • incidenten zonder blijvende schade
   De patiënt ondervindt lichte schade, maar dit is gelukkig van voorbijgaande aard

  • incidenten met blijvende schade tot eventueel overlijden

Hoe behandelen we een incident?

AZ Delta beschikt over een meldingssysteem voor (bijna-) incidenten waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang kwam. Deze meldingen worden geregistreerd, op een gestandaardiseerde manier. Deze meldingen worden in overleg met de betrokken partijen opgevolgd en afgehandeld. Dit met de bedoeling om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden.

Hoe kunt u bijdragen aan patiëntveiligheid?

Als patiënt of familie kan je eveneens een belangrijke bijdrage leveren voor je veiligheid. Een onoplettendheid of verkeerde informatie kan soms grote gevolgen hebben op het resultaat van je behandeling of herstel. Het is goed om als patiënt of familie zelf ook alert te blijven.

Als je je als patiënt in een onveilige situatie gevoeld hebt waar je van oordeel was dat je veiligheid in gevaar was, dan kan je dit steeds melden aan onze ombudsdienst.

Als je een medisch incident wil melden of een klacht wil formuleren, dan kan je dat ook doen via ons klachtenformulier.

Laatst aangepast: 18 juli 2024