You are here

100.000 patiënten vinden weg naar mijn.azdelta.be

Al meer dan 100.000 mensen hebben hun weg gevonden naar mijn.azdelta.be, ons digitaal patiëntenportaal. Op dat digitaal patiëntenportaal is het mogelijk om uw medisch dossier te raadplegen en afspraken te maken.

Op mijn.azdelta.be kunt u als patiënt uw gezondheidsgegevens bekijken zoals medische brieven en uitslagen van het lab. U kunt er ook afspraken vastleggen en bekijken voor zowel uzelf als voor uw kind. Uw persoonlijk dossier is strikt beveiligd, daarom is het enkel mogelijk om in te loggen via een e-identiteitskaart of via de app itsme.

Als u vragen hebt over het patiëntenportaal, kunt u gerust contact opnemen via digipunt@azdelta.be of via 051/23.71.10