You are here

3D-scan tijdens ingreep

Bij operaties kan voortaan een nieuw toestel gebruikt worden om een 3D-scan te nemen net voor de ingreep zodat de chirurg dankzij de beelden zeer nauwkeurig schroeven kan plaatsen in de wervelzuil. Het toestel staat in het operatiekwartier op campus Wilgenstraat.

Zeker bij patiënten met afwijkingen of kleine wervels bieden de 3D-beelden een belangrijk voordeel. De arts krijgt een duidelijker beeld van de wervelzuil en de schroeven en kan daardoor de positie verfijnen. Bovendien daalt de kans dat de operatie moet worden overgedaan tot minder dan 0.5 procent. Op het einde van de ingreep gebeurt een nieuwe CT en kan de arts checken of alles correct geplaatst is.

Door de nieuwe techniek wordt het onderzoek met RX-overbodig. RX brengt altijd een lichte straling mee. Met de 3D-scan wordt alle informatie via infrarood gekoppeld aan de medische instrumenten. Daardoor is deze techniek veiliger voor de patiënt en het medisch personeel. 

Chirurg aan werk met nieuwe toestel

Dr. Tim Couvreur aan het werk met het nieuwe toestel