You are here

510 000 euro voor operatiekwartier Torhout

De vijf operatiezalen van campus Rembert Torhout zijn vernieuwd: alle operatietafels en lampen zijn vervangen en er zijn elektriciteitswerken uitgevoerd. Er staan ook nieuwe beveiligde kasten voor de verdeling van medicatie. Het gaat om een investering van 510 000 euro. 

Beeld van operatiezaal met operatietafel

Bovendien wordt het medisch aanbod op de campus in Torhout uitgebreid. Er wordt een bijkomende gynaecoloog aangetrokken om het artsenteam gynaecologie-verloskunde en de activiteiten in de volledig gerenoveerde kraamafdeling te versterken.

Een nauwe samenwerking tussen de huisartsenwachtpost en de spoedafdeling van het ziekenhuis moet er voor zorgen dat de patiënt op de best mogelijke manier wordt geholpen. AZ Delta en Huisartsenwachtpost (HAWP) Houtland werken samen om zo snel mogelijk een wachtpost te realiseren op campus Rembert Torhout in de Sint-Rembertlaan 15.