You are here

Voorafgaande zorgplanning

Nog voor het levenseinde zich aandient, is het aangewezen om daar al over na te denken en uw keuzes vast te leggen. In AZ Delta ondersteunen we initiatieven om voorafgaande zorgplanning tijdig bespreekbaar te maken.

Het is belangrijk dat u al voor u zorg nodig hebt, nadenkt, bespreekt en beslist over de zorg die u wil bij ernstige ziekte. Als u ongeneeslijk ziek wordt en niet meer goed kunt uitdrukken wat u wilt, is het aangewezen dat uw zorgverstrekkers en familie weten welke zorg u wel of niet wenst.

Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning is een proces van continu overleg tussen patiënt en zorgverlener(s). Dit om de waarden en wensen van de patiënt over zorg aan het levenseinde duidelijk uit te klaren.
U bespreekt dit als patiënt best ook met familieleden en/of belangrijke naasten, zeker ook met iemand die u als uw vertegenwoordiger wil aanstellen.

Wilsverklaring

Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring over de toekomstige zorg voor het geval u wilsonbekwaam wordt. Zolang u nog kunt zeggen wat u wil, is dit niet nodig. Artsen moeten altijd de toestemming vragen aan de patiënt voor elk onderzoek en elke behandeling.  
Als u wilsonbekwaam geworden bent, en u hebt  geen vertegenwoordiger aangeduid, dan bepaalt de wet welke familieleden of andere personen voor u optreden.

Meer info over de negatieve wilsverklaring met onderaan het document om dit op te stellen. 

Coördinator PST: Stefaan Desmet  t 051  23 81 70   e Stefaan.Desmet@azdelta.be
Verpleegkundig palliatief expert: Ingeborg Fleurbaaij  t 050 23 26 17  e ingeborg.fleurbaaij@azdelta.be

​Verpleegkundig palliatief expert: Liesbet Scherpereel  056 52 21 96 e liesbet.scherpereel@azdelta.be

Info:  commissie medische ethiek, 2 februari 2022