You are here

Woon-werkverkeer

Voor de verplaatsing die je maakt tussen je woonplaats en de plaats van tewerkstelling betaalt het ziekenhuis een tussenkomst: de vergoeding voor het woon-werkverkeer. Deze verplaatsingen kunnen gemaakt worden met het openbaar vervoer, de fiets of met andere privé-vervoermiddelen (wagen, bromfiets, te voet...).

  • Verplaatsing met het openbaar vervoer (trein/bus)

Openbaar vervoer is kosteloos voor de medewerker. De werkgever sloot hiervoor een derdebetalersregeling met de NMBS en De Lijn.

Wens je de verplaatsing woon-werk met het openbaar vervoer te maken, dan kan je hiervoor een aanvraag doen via het formulier derdebetalersregeling trein/bus, terug te vinden op intranet onder personeelsinfo-formulieren.

  • Verplaatsing met de fiets

Als je minimum 4/5e van het aantal effectief gewerkte dagen de afstand woon-werkverkeer heen en terug met de fiets aflegt, dan kan je aanspraak maken op een fietsvergoeding. De afstand tussen de woonplaats en de tewerkstellingsplaats moet minstens 0,5 kilometer bedragen. De fietsvergoeding bedraagt 0,25 euro per afgelegde kilometer. De fietsvergoeding wordt aangevraagd via het formulier fietsvergoeding verklaring op eer (intranet-personeelsinfo-formulieren). De afspraken zijn vastgelegd in het intern fietsreglement.

  • Verplaatsing met privévervoermiddelen

De werkgever betaalt een tussenkomst vanaf 4 kilometer (enkele reis) voor de verplaatsingen afgelegd tussen de woonplaats en de tewerkstellingsplaats.

De tussenkomst is gelijk aan 4/5e van de bedragen voorzien in de NAR-tabel van de werkgeversbijdrage bij gebruik van het openbaar vervoer.

Deze tussenkomst wordt aangevraagd via het formulier woon-werkverkeer : intern aanvraagformulier te vinden op intranet onder personeelsinfo.