You are here

Afdeling onco-hematologie Roeselare

Dienstvoorstelling

Is een afdeling inwendige ziekten waar patiënten verblijven voor de discipline oncologie en hematologie. De ziektebeelden die aan bod komen voor hematologie zijn vooral leukemie, lymfoom, ziekte van Kahler en voor oncologie zijn dat vooral borstkanker, eierstokkanker en blaaskanker..

De afdeling beschikt over een aparte unit en enkele kamers voor isolatie voor patiënten die gevoelig zijn aan infecties.  Op de afdeling krijgen de patiënten oncologische en hematologische behandelingen;
De stamcelafnames gebeuren hier ook op deze afdeling.

Onze afdeling heeft in 2012 het JACIE-label behaald waardoor we geaccrediteerd zijn voor autologe en allogene stamceltransplantaties.  Hiervoor krijgen we 2-jaarlijks een audit.Onze afdeling heeft in 2012 het JACIE-label behaald waardoor we geaccrediteerd zijn voor autologe en allogene stamceltransplantaties.  Hiervoor krijgen we 2-jaarlijks een audit.

Verfaillie Lydie

Hoofdverpleegkundige

Lydie Verfaillie
e   lydie.verfaillie@azdelta.be

Contactgegevens

t 051 23 75 74
e afd.hemato@azdelta.be

Te bereiken

Campus Rumbeke, Deltalaan 1, Roeselare
Neem in het onthaal de lift naar de tweede verdieping en ga - wanneer u uit de lift stapt - naar rechts. Sla linksaf. De afdeling bevindt zich op de tweede gang aan uw rechterkant.