You are here

Welke diensten

We zoeken vrijwilligers voor meerdere afdelingen. Hier vindt u meer uitleg over de mogelijkheden inzake vrijwilligerswerk.

Medische oncologie/hematologie

We zoeken zorgvrijwilligers voor de afdeling medische oncologie op campus Rumbeke.

Als vrijwilliger biedt u vooral een luisterend oor aan de patiënten op de afdeling hematologie of het dagziekenhuis oncologie. U geeft de patiënten informatie en verwijst ze door waar nodig.
De bedoeling is vooral tijd en ruimte maken voor een warm, menselijk contact met de patiënten. Van u worden geen medische of verzorgende taken verwacht.

We hopen wekelijks of tweewekelijks op u te mogen rekenen op een vaste voormiddag van 9 uur tot 12 uur

Ziet u hier wel iets in? Dan neemt u best contact op via dit mailadres melissa.bonte@komoptegenkanker.be

De kinderafdeling

Dit is de afdeling voor kinderen die door ziekte of een operatie voor 1 of meerdere dagen opgenomen worden in het ziekenhuis. U helpt hier kinderen en hun ouders.

Wat verwachten we van u?

 • U kunt goed omgaan met kinderen.
 • U helpt kinderen en hun ouders tijdens de voorbereiding op een operatie of een onderzoek.
 • U begeleidt het kind en de ouders ook naar het operatiekwartier.
 • Na de ingreep zorgt u mee voor de opvang zodat het kind niet alleen hoeft te zijn.
 • U helpt ook de pedagogische medewerkers bij spelactiviteiten die we organiseren op de afdeling.

Het Vlinderhuis

Een begeleidster en een kindje zitten samen in een zetel in een knus hoekje

Op woensdagnamiddag begeleidt u kinderen van 0 tot 18 jaar die geconfronteerd worden met een dierbare die ernstig ziek is of zal overlijden. We helpen hen hun emoties te verwerken door

 • te knutselen
 • te lezen
 • muziek te beluisteren
 • te spelen
 • vragen te stellen
 • samen te zijn met lotgenoten
 • ruimte te maken voor gevoelens

Palliatieve zorgeenheid

 • Deze afdeling Het Anker biedt een ‘thuis’ aan ongeneeslijk zieke mensen .
 • Ze kan ook tijdelijk mensen opvangen om pijn en pijnsymptomen onder controle te krijgen.
 • Ze zorgt voor een adempauze voor de thuisverzorgers.

U kunt deze patiënten helpen op verschillende manieren:

 • door hen een luisterend oor te bieden,
 • gewoon door aanwezig te zijn,
 • door hen te helpen bij het eten.

Voor dit vrijwilligerswerk volgt u vooraf een tweedaagse opleiding over palliatieve zorg. Het ziekenhuis vergoedt de inschrijving en de verplaatsing.

Jaarlijks zijn er 3 verplichte samenkomsten met de afdelingspsychologe. Hier bespreekt u moeilijke situaties met patiënten en/of hun familie of deelt u ervaringen met andere vrijwilligers.

Meer info over palliatieve zorg in ons ziekenhuis

Onthaal

U zorgt ervoor dat patiënten en hun familie zich al van bij het onthaal wat meer gerustgesteld voelen.

 • U biedt hulp aan de kiosken bij het inlezen van de identiteitskaart
 • U wijst mensen de weg
 • U begeleidt patiënten naar hun kamer, een onderzoeksafdeling of een raadpleging
 • U bent voor de patiënt en zijn familie een luisterend oor, zonder uw eigen mening op te dringen
 • U haalt kamerkeuzeformulieren op bij de afdelingen

Dienst spirituele zorg

U helpt de medewerkers van de dienst spirituele zorg bij een aantal praktische zaken.