You are here

Comité ziekenhuishygiëne

 • arts ziekenhuishygiënist
 • een team verpleegkundige ziekenhuishygiënisten

Dit team heeft de operationele verantwoordelijkheid om ziekenhuisinfecties te beheersen. Samen met de referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne staan zij in voor de dagelijkse aansturing van infectiepreventie in het ziekenhuis.

Het comité voor ziekenhuishygiëne heeft volgende opdrachten:

 • goedkeuring algemeen strategisch plan, het jaarlijks beleidsplan en het jaarverslag, opgesteld door het team ziekenhuishygiëne
 • coördinatie en toewijzing van controleopdrachten op
  • sterilisatietechnieken
  • het antibioticumbeleid
  • het uitwerken van richtlijnen over ziekenhuishygiëne (voeding, schoonmaak, ziekenhuisafval, linnen, (ver)bouwen)
 • opstellen van een reglement van inwendige orde voor de OK-afdelingen, de kraamafdeling en de risicodiensten

Het comité ziekenhuishygiëne vergadert elk kwartaal en bestaat uit artsenvertegenwoordigers, directieleden, referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne, vertegenwoordigers van de keuken en technische diensten. Dit gebeurt samen met het team ziekenhuishygiëne.