You are here

Comité medisch materiaal

Het comité medisch materiaal geeft advies over:

  • medisch en chirurgisch materiaal
  • implantaten
  • prothesen
  • verpleegkundige hulpmiddelen

Het comité medisch materiaal vergadert elke kwartaal onder voorzitterschap van de hoofdarts, samen met directieleden, artsen en ziekenhuisapothekers.