You are here

Medisch-farmaceutisch comité

Het medisch-farmaceutisch comité maakt en houdt een lijst bij van geneesmiddelen die permanent beschikbaar zijn om aan diagnostische en therapeutische behoeften te voldoen. Het comité kijkt ook toe op de standaardisatie van procedures inzake geneesmiddelengebruik.

Het medisch farmaceutisch comité vergadert elk kwartaal, samen met directieleden, artsen en ziekenhuisapothekers.