You are here

Antibiotherapiebeleidsgroep

Dit comité waakt over een goed gebruik van antibiotica in het ziekenhuis. Dit gaat van het onnodig toedienen van antibiotica tot het juiste gebruik van antibioticatypes.

De antibiotherapiebeleidsgroep vergadert elk kwartaal met artsen, de arts-ziekenhuishgyiëne en ziekenhuisapothekers.