You are here

Transfusiecomité

Het transfusiecomité staat in voor een veilig en kwalitatief bloedtransfusiebeleid van het ziekenhuis.

Het vergadert minimaal 2 maal per jaar en bestaat uit artsen, ziekenhuisapothekers, directieleden en een vertegenwoordiger van het bloedtransfusiecentrum dat de bloedproducten aanlevert.