You are here

Aandacht voor de hitte

De hele week zorgen temperaturen boven de 30 graden voor tropisch weer. Op warme dagen zoals deze is het belangrijk om extra aandacht te hebben om uzelf en uw omgeving te beschermen tegen de hitte. Vooral kwetsbare groepen zoals baby's, kleine kinderen en oudere mensen, kunnen problemen krijgen door de warmte.

water drinken op geriatrie

Het is aangewezen om de warmte zo veel mogelijk buiten te houden en voldoende water te drinken. Drink zeker 1,5 tot 2 liter water per dag. Ga niet in de zon zitten overdag en vermijd zware lichamelijke inspanningen.

Ook in ons ziekenhuis worden er maatregelen genomen. We proberen de kamers zo fris mogelijk te houden door de gordijnen dicht te houden of zonnewering neer te laten. We bieden de patiënten voldoende fris water aan en stimuleren hen extra om te drinken. Op dinsdag is er een extra ijsje.

Verpleegkundigen en artsen zijn extra alert voor symptomen zoals sufheid, misselijkheid, koorts, duizeligheid, te snelle hartslag... die kunnen wijzen op uitputting of een hitteberoerte. Ze letten op voor hittekrampen en uitdroging. Indien nodig worden de doses van bepaalde geneesmiddelen aangepast.