You are here

Af- en ophaalpunt persoonlijke spullen

Op iedere campus zal er vanaf morgen, dinsdag 17 maart, aan het onthaal een op- en afhaalpunt voorzien worden voor het persoonlijk gerief van de opgenomen patiënten.

Familie kan op ieder moment proper gerief afgeven aan het onthaal. Dit proper gerief wordt door een medewerker om 10.30 uur en 14 uur naar de afdelingen gebracht. Indien nodig kan vuil gerief ook opgehaald worden aan het onthaal na 15 uur. Het ophalen dient steeds telefonisch afgesproken te worden tussen de verpleegafdeling en de familie.