You are here

Afscheid dr. Guido Billiet, pionier van de MUG in Torhout

Wij melden met grote droefheid het overlijden van dr. Guido Billiet die onverwacht overleden is in Frankrijk op 9 juli 2020. Dr. Guido Billiet werkte tot december 2017 als arts in het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Eind de jaren ‘70 startte hij er als anesthesist. Hij was bekend voor zijn deskundigheid, zijn gedrevenheid, zijn menselijke aanpak. 

dr. Guido Billiet

Samen met dr. Haesaert waren zij de enige anesthesisten. Hij werkte hoofdzakelijk in het operatiekwartier, maar was daarnaast ook verantwoordelijk voor alle patiënten op intensieve zorgen. Om die taak te kunnen vervullen was hij één op de twee weken van wacht. Bij problemen was hij dag en nacht bereikbaar.

Begin de jaren ‘80 startten de eerste MUG-teams in België. In 1984 was dr. Billiet samen met dr. Haesaert de  medeoprichter van de MUG in Torhout. Dit was echt pionierswerk en een grote verdienste want wij waren daarmee het derde privéziekenhuis in België dat over een MUG-dienst beschikte. In de beginjaren was hij één op twee van wacht voor de MUG, d.w.z. iedere MUG-oproep tijdens de wachtdienst (dag/nacht/weekend) ging hij ter plaatse met een tweede MUG-wagen. Hij stond erop om ieder zwaar ongeval of ziektetoestand persoonlijk bij te staan, zo was er in de omgeving van Torhout en ver daarbuiten altijd een geneesheer-specialist ter plaatse.

Begin de jaren ’90 werd dr. Billiet vervolgens medisch diensthoofd van de dienst spoedgevallen en de MUG. Als anesthesist kwam hij ook in contact met heel veel verschillende diensten die hem ook allemaal heel erkentelijk zijn. We beseffen dat het mede door zijn grote gedrevenheid en inzet is dat het ziekenhuis verder is kunnen ontwikkelen tot wat het ondertussen geworden is. Ook buiten zijn werk in het ziekenhuis was hij heel actief en heeft hij zich belangeloos ingezet voor zijn medemens. Iedereen die met hem samenwerkte of hem gekend heeft is dan ook aangeslagen door zijn plotse overlijden zo kort na zijn pensioen. We zijn dan ook allen heel dankbaar om wat dr. Billiet verwezenlijkt heeft op professioneel vlak, maar zeker ook en vooral om wie hij was als mens. Wij leven mee met iedereen die verdriet heeft om zijn plotse overlijden, in het bijzonder zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Rouwregister 

In het portaal van de kapel op campus Rembert Torhout is er een rouwhoekje ingericht waar je in het rouwregister een bericht kan nalaten voor de familie. Voor wie dat wenst kan dit ook online via deze link.