You are here

App voor opvolging longkankerpatiënten

De app die sinds april door de dienst longziekten wordt gebruikt om longkankerpatiënten beter op te volgen, bewijst zijn nut. Behalve de patiënt is ook de huisarts betrokken in de opvolging via de app.

Dr. Demedts en verpleegkundig consulent met tablet

De app past in een zorgpad, waarbij elke zorgverlener precies weet welke stappen er worden gezet in de behandeling en wanneer dat moet gebeuren. Het  is vooral de bedoeling de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren en ook feedback te krijgen van de patiënt zelf.
De patiënt krijgt via de app elke week enkele eenvoudige vragen over zijn gezondheidstoestand. Geeft de patiënt aan dat er een probleem is, dan krijgt hij meteen een telefoontje van de dienst longziekten om te kijken of er een oplossing kan worden geboden. Het grote voordeel is dat via de app onmiddellijk gehoor kan worden gegeven aan de klacht van de patiënt.
UIt een onderzoek van een gelijkaardig project in de VS blijkt dat patiënten door het gebruik van dergelijke apps langer leven. 

Meer info in Delta+5 op deze link