You are here

foto dr. Al Hanini
Dr. Shadi Al Hanini

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Menen

Maak een afspraak op 056 53 05 33
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Contactgegevens secretariaat

056 53 05 33

Curriculum

  • Geneeskunde aan de universiteit van Timisoara in Roemenië (2005)
  • Opleiding tot kinderarts in het universitair ziekenhuis en in het kinderziekenhuis van Timisoara (2010)
  • Kinderarts in Ierland tot 2017

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.