You are here

Dr. Alliet Rik
Dr. Rik Alliet

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Rembert Torhout

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak via 050 23 25 09.

Contactgegevens secretariaat

050 23 25 09

anesthesie.torhout@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.