You are here

Dr. Anne-Mie Buyse

Speciale interesse in de wervelzuilaandoeningen , locomotorische en neurologische revalidatie en EMG

Raadplegingen

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Maak een afspraak op 051 23 61 45
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Campus Menen

Maak een afspraak op 056 52 26 85
Alle raadplegingen zijn op afspraak 

Contactgegevens secretariaat

Campus Brugsesteenweg 051 23 61 45
secr.fysio@azdelta.be

Campus Menen 056 52 26 85
secr.fysio.menen@azdelta.be

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te  bepalen.