You are here

foto dr. Casteleyn
Dr. Ilse Casteleyn

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Rembert Torhout

Maak een afspraak op 050 23 24 01

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

Diploma bachelor in de geneeskunde (2007)
Diploma master in de geneeskunde (2011)
Opleiding interne geneeskunde AZ Sint-Lucas Brugge: stage op de dienst cardiologie, pneumologie , geriatrie, gastro-enterologie en nefrologie (2013) 
3de jaar interne geneeskunde UZ Leuven (2014)
4de jaar interne geneeskunde – 1ste specialisatie geriatrie UZ Leuven (2015)
Specialisatie geriatrie UZ Leuven (2017)

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.