You are here

Dr. Laurent Coeman

Algemene zorg

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Master in medicine, Universiteit Gent (2009-2016)
  • Master na master in de specialistische geneeskunde (2016 - 2021)
  • Opleiding: UZ Gent, AZ Sint Lucas Gent en AZ Delta Roeselare
  • European Diploma in Regional Anaesthesia & Acute Pain Management
  • Advanced trauma life support certificate

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.