You are here

foto dr. Cornelis
Dr. Natasha Cornelis
  • bijzondere interesse in de algemene medische oncologie en ruime ervaring met palliatieve zorgen

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Geneeskunde aan de KU Leuven waar ze promoveerde tot arts (2008)
  • Opleiding algemeen inwendige geneeskunde aan de KU Leuven waarvan 2 jaar in het Heilig-Hartziekenhuis Roeselare
  • Opleiding tot medisch oncoloog waarvan 1 jaar aan de KU Leuven en 2 jaar aan het UZ Gent

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.