You are here

Dr. Dirk De Kegel

Intensieve geneeskunde, cardiothoracale en vasculaire anesthesie, pijntherapie

Contactgegevens secretariaat

Campus Rumbeke

051 23 70 39

secr.anesthesie.rumbeke@azdelta.be

Campus Menen

051 23 71 11

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.