You are here

Dr. Dirk De Kegel

Intensieve geneeskunde, cardiothoracale en
vasculaire anesthesie, pijntherapie

Contactgegevens secretariaat

Campus Rumbeke: 051 23 70 39

Campus Menen: 051 23 71 11

secr.anesthesie.rumbeke@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen.Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.