You are here

dr. Lieve Delsupehe
Dr. Lieve Delsupehe

Stemaandoeningen, sinuschirurgie, traanwegchirurgie, snurken, allergie, revalidatie

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Maak een afspraak op 051 23 70 22
of digitaal via het patiëntenportaal https://mijn.azdelta.be

Alle raadplegingen zijn op afspraak

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdagvoormiddag

Contactgegevens secretariaat

051 23 70 22

secr.nko@azdelta.be
(Dit mailadres is niet bedoeld om een afspraak te maken, dit kan enkel telefonisch of online)

Curriculum

Specialisatie ​phoniatrie laryngologie stembandchirurgie Chicago
10 jaar consulentschap UZ Leuven
Specialisatie endoscopische sinusheelkunde (FESS Functional Endoscopic Sinus Surgery na fellowship Loyola University Chicago.

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.