You are here

dr. Erik Dhondt
Dr. Erik Dhondt

Algemene cardiologie, hartfalen, ritmestoornissen, hoge bloeddruk, coronair lijden, pacemakerimplantaties

Raadplegingen

Campus Torhout

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak via 050 23 24 03.

Contactgegevens secretariaat

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.