You are here

Contactgegevens secretariaat

Curriculum

  • Opleiding geneeskunde Universiteit Gent (2009 - 2016)
  • Master na master in de specialistische geneeskunde anesthesie te UZ Gent, met stages te AZ Sint-Jan Brugge en AZ Delta (2016 - 2021)
  • Senior critical care fellow, Royal Brompton and Harefield Hospital, Londen (2021-2022)
  • Resident intensieve zorg UZ Gent, beroepstitel intensieve zorg (2021 - 2022)
  • Tijdelijke resident, intensivist UZ Gent (2022-2023)

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.