You are here

Dr. Paul Dujardin

Arteriële chirurgie, aortachirurgie (open chirurgie en endoprothesen), endovasculaire chirurgie, 
accesschirurgie, vaatdiagnostiek met duplex, wondkliniek

Raadplegingen

Campus Wilgenstraat Roeselare

Maak een afspraak op 051 23 71 08
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Dinsdag 09.00-11.45 14.30-16.40
Vrijdag 09.00-11.45   

Contactgegevens secretariaat

Campus Wilgenstraat: 051 23 71 08

vaatchirurgie.wilg@azdelta.be

 

Curriculum

  • Specialisatie algemene en vasculaire chirurgie aan het UZ Gasthuisberg Leuven, prof. dr. J. Gruwez (1981-1988)
  • Bijkomende opleiding cardiale, vasculaire en thoracale chirurgie aan het UZ Sart Tilman Liege, prof. dr. R. Limet en CMC de la Porte de Choisy in Parijs, prof. dr. F. Laborde en prof. dr. D. Grunenwald (1988-1991)

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.