You are here

Dr. Dujardin Karl
Dr. Karl Dujardin

Algemene cardiologie, interventiecardiologie, echocardiografie, kleplijden, hartfalen, congenitaal hartlijden

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak via 051 23 72 51.

Maandag   12.00-16.30
Dinsdag  08.00-13.15  
Woensdag 08.30-13.00  
Donderdag  08.00-10.15  

Contactgegevens secretariaat

051 23 72 51

fax 051 23 72 87

secr.hartziekten@azdelta.be

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.