You are here

dr. Glen Forton
Dr. Glen Forton MD, PhD

Oorchirurgie, implantaten, evenwichtsstoornissen, oorsuizen, revalidatie

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Alle raadplegingen zijn op afspraak. Op dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag.

Maak een afspraak via 051 23 70 22 of via het digitale patiëntenportaal https://mijn.azdelta.be.

Contactgegevens secretariaat

051 23 70 22

secr.nko@azdelta.be
(Dit mailadres is niet bedoeld om een afspraak te maken, dit kan enkel telefonisch of online.)

Curriculum

  • Doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Universiteit Antwerpen (destijds U.I.A.) (1989)
  • Opleiding tot neus-keel-oorarts aan de Universiteit Antwerpen (1993)
  • Erkend arts-specialist in de oto-rhino-laryngologie (1993)
  • Docent audiologie en audiometrie aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool in Antwerpen (huidige Lessius Hogeschool).
  • Consulent aan het Centrum voor Gehoorrevalidatie en Logopedie ´Stappie´ in Oostende sinds 1994
  • Erkend arts-specialist in de functionele en professionele revalidatie van gehandicapten met gehoor-, stem-, spraak-, taal- en leerstoornissen (groep D) sinds 2000.
  • Promotie tot doctor in de medische wetenschappen (studiegebied geneeskunde) aan de Universiteit Antwerpen met het proefschrift The Acoustic Neuroma: Some Clinical and Histological Aspects (2001)
  • Consulent aan het Revalidatiecentrum voor Taal- en ontwikkelingsproblemen in Roeselare sinds 2006
  • Benoeming tot gastlector aan de Universiteit Antwerpen sinds 2007

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.