You are here

dr. Maarten Goethals
Dr. Maarten Goethals

Perifere zenuwkliniek
Labo voor neurofysiologie
Botuline toxine behandelingen

Raadplegingen

Campus Torhout

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Maak een afspraak via 050 23 24 26.

Contactgegevens secretariaat

050 23 24 26 

secr.neurologie.torhout@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.