You are here

Dr. Karel Hanssens
Dr. Karel Hanssens

Pijncentrum (pelviene pijn, hoofd- en aangezichtspijn)

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Dienst anesthesie
Maak een afspraak op 051 23 70 39

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Raadpleging en behandeling pijncentrum
051 23 80 78

Contactgegevens secretariaat

Dienst anesthesie                                                                                        Pijncentrum
051 23 70 39                                                                                                051 23 80 78
secr.anesthesie.rumbeke@azdelta.be                                                       pijncentrum@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.