You are here

Dr. Karel Hanssens
Dr. Karel Hanssens

Pijncentrum (pelviene pijn, hoofd- en aangezichtspijn)

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Raadplegingen op afspraak bij de dienst anesthesie.

Maak een afspraak via 051 23 70 39.

Campus Brugsesteenweg

Raadplegingen en behandelingen op afspraak in het pijncentrum.

Maak een afspraak via 051 23 80 78.

Contactgegevens secretariaat

Dienst anesthesie

051 23 70 39

secr.anesthesie.rumbeke@azdelta.be

Pijncentrum

t 051 23 80 78

e pijncentrum@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.