You are here

Dr. Luc Harlet

Diagnostische gastro-intestinale endoscopie
Digestieve oncologie
Echo abdomen/leverbiopsie/fibroscan (stijfheidsmeting lever)
Endoscopische detectie en behandeling van premaligne en vroegere maligne letsels
Leverziekten  in het bijzonder acute en chronische leverziekten, cirrose, complicaties van cirrose
Palliatieve zorg
Proctologie

Raadplegingen

Campus Menen

Maak een afspraak op 056 52 22 43 of via secr.mdl@azdelta.be
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Maandag   14.00 - 17.00
Dinsdag 10.00 - 11.00 14.00 - 16.00
Vrijdag 09.00 - 11.40  

Dinsdag om de twee weken

Campus Brugsesteenweg

Maak een afspraak op 051 23 72 15 of via secr.mdl@azdelta.be
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Dinsdag 08.30 -11.30 

Dinsdag om de twee weken

Contactgegevens secretariaat

Alle raadplegingen zijn op afspraak

Menen

Maak afspraak op 

op 056 52 22 43
via secr.interne.menen@azdelta.be

Roeselare

Maak afspraak op

051 23 72 15
secr.mdl@azdelta.be

Curriculum

  • Opleiding genees-, heel- en verloskunde KU  Leuven (1986)
  • Opleiding inwendige ziekten-maagdarmleverziekten UZ Leuven (1987-1993)
  • Specialisatie videocapsule endoscopie in Rome onder leiding prof. Costamagna (2012)
  • Bijzondere beroepstitel in gastro-enterologie en in oncologie (2014)
  • Getuigschrift Algemeen Management voor geneesheer-specialisten EMS Brussel (2014-2015)
  • Lid Vlaamse Vereniging gastro-enterologie
  • Lid Belgische vereniging gastrointestinale endoscopie
  • Lid European Society of Gastrointestinal Endoscopy
  • Voorzitter medisch-ethisch comité

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.