You are here

Dr. Geert Hollanders

Algemene cardiologie, cardiovasculaire preventie

Raadplegingen

Campus Brugsesteenweg Roeselare

Maak een afspraak op 051 23 72 51
Alle raadplegingen zijn op afspraak (dinsdag, donderdag en vrijdag)

Contactgegevens secretariaat

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.