You are here

pasfoto Bieke kreps
Kindertandarts Bieke kreps

Uitgebreide tweede lijnszorg, specifieke tandheelkundige zorgen van kinderen van 0 tot 14 jaar die bijzondere expertise en/of infrastructuur vereisen en dit steeds op doorverwijzing van een (tand)arts.

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Maak een afspraak op 051 24 51 85
Alle raadplegingen zijn op afspraak

Uitgebreide tweedelijnszorg, specifieke tandheelkundige zorg van kinderen van 0 tot 14 jaar die bijzondere expertise en/of infrastructuur vereisen en dit steeds op doorverwijzing van een (tand)arts. Na de behandeling wordt het kind terugverwezen naar de eigen tandarts voor verdere opvolging. 

Behandelingen onder plaatselijke verdoving, lachgas-zuurstofsedatie en algemene narcose van ambulante patiëntjes en kinderen die opgenomen zijn op de kinderafdeling.

Er vindt steeds een raadpleging plaats voorafgaand aan de behandeling. Dit is enkel mogelijk op doorverwijzing van een (tand)arts.
De raadplegingen gaan steeds door op dinsdag in de Blinde Rodenbachstraat 90 in Rumbeke. 

Maandag
Woensdag
Vrijdag

Behandelingen

Behandelingen gaan steeds door op maandag, woensdag en/of vrijdag in het ziekenhuis op campus Rumbeke.

Behandelingen onder plaatselijke verdoving, lachgas-zuurstof sedatie en algemene narcose van ambulante en gehospitaliseerde (pediatrie) kinderen van 0 tot 14 jaar:

- Restauratieve behandeling (conserverende tandheelkundige zorgen) en kleine orale chirurgie (zoals tandextracties en frenectomie).

- Dentale traumatologie

- Behandelen van ontwikkelingsstoornissen van de tanden

- Behandelen van kinderen met een complexe medische aandoening en/of (mentale/fysieke) beperking

- Angstbestrijding met gedragsmodificatie technieken

Na behandeling wordt uw kind terug verwezen naar de eigen (doorverwijzende) (tand) arts voor de verdere opvolging.

Contactgegevens secretariaat

t 051 24 51 85

e secr.mka.rumbeke@azdelta.be

Enkel op afspraak en doorverwijzing van een tand(arts). 

Gedeeltelijk geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een gedeeltelijk geconventioneerd arts respecteert de tarieven slechts op bepaalde tijdstippen, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt. Alle uren die Tandarts Bieke kreps werkt in ons ziekenhuis zijn geconventioneerd.