You are here

Dr. Philippe Leire
Dr. Philippe Leire

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Raadplegingen op afspraak.

Maak een afspraak via 051 23 70 39.

Contactgegevens secretariaat

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.