You are here

dokter Els Lemmens
Dr. Els Lemmens

algemene zorg

Raadplegingen

Campus Menen

Maak een afspraak op 056 52 21 11

Contactgegevens secretariaat

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.