You are here

foto dr. Libbrecht
Dr. Els Libbrecht

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Torhout

Raadplegingen op afspraak.

Maak een afspraak via 050 23 23 01.

Contactgegevens secretariaat

050 23 23 01 

spoed.torhout@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.