You are here

Dokter Marchand Wouter
Dr. Wouter Marchand

Algemene en oncologische urologie, robotchirurgie, kinderurologie, urodynamica, niersteenverbrijzeling

Raadplegingen

Campus Rumbeke

Maak een afspraak op 051 23 70 08.
Alle raadplegingen zijn op afspraak.

Contactgegevens secretariaat

Campus Rumbeke: t 051 23 70 08

051 23 79 41

secr.urologie@azdelta.be

Curriculum

  • Specialisatie functionele en oncologische urologie, brachytherapie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Specialisatie microchirurgie aan de Humboldt Universiteit Berlijn
  • Specialisatie laparascopische urologie

Niet geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. De artsen die dat akkoord niet onderschrijven zijn niet-geconventioneerde artsen en zijn vrij om zelf het bedrag van hun honorarium te bepalen.