You are here

Dr. Marrécau David
Dr. David Marrécau

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Torhout

Raadplegingen op afspraak.

Maak een afspraak via 050 23 21 11.

Contactgegevens secretariaat

050 23 21 11

anesthesie.torhout@azdelta.be

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.