You are here

foto dr. Marrécau
Dr. David Marrécau

Algemene zorg

Raadplegingen

Campus Rembert Torhout

050 23 21 11

Contactgegevens secretariaat

Geconventioneerd

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de honoraria of erelonen die ze mogen aanrekenen. Een geconventioneerd arts verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren en houdt zich aan de afgesproken tarieven.